top of page

צילום אורטופוטו וצילום פוטוגרמטי באמצעות רחפן

קחו שליטה מהאוויר

both -1_edited.png

צילום אוויר מקצועי לצרכי מדידות ומידול

צילום אורטופוטו הוא שיטה, המאפשרת למפות שטח גדול לכדי תמונה אחת נטולת עיוותים אופטיים, בה קנה-המידה אחיד. על בסיס תוצר זה ניתן להפיק נתונים רבים ומגוונים, כשהעיקרי בהם הוא מדידת מרחקים ושטחים בצורה מדויקת מאוד. השימוש ברחפן מאפשר לכסות שטח גדול במהירות ובעלות נמוכה, ביחס לפתרונות שהיו זמינים עד לפני מספר שנים. כך ניתן לבצע מעקב לאורך זמן אחרי התקדמות פרויקט בשטח מעבר למדידה הראשונית, לבחון אילו שינויים התרחשו באזור מסוים ולמדוד את מידת השינוי ביחס למדידות קודמות.
תוצר האורטופוטו יהיה שימושי מאוד בפרויקטים הנדסיים, בתכנון הקצאת שטחים חקלאיים, תכנון מקדים לפריסת מערכות סולאריות ועוד.

בנוסף, ניתן לקבל מודל תלת-ממדי (3D) של מבנה, אתר או שטח מסוים על ידי צילום סטריאו-פוטוגרמטי בו מצלמים את האובייקט ממספר זוויות. על המודל ניתן לבצע חישובי נפחים או לבצע הדמיות מתקדמות כולל מעקב אחרי שינויים לאורך זמן.
אנו מציעים מעטפת שירותי אוויר מקצועיים עם ציוד קצה מתקדם ומטיסים מיומנים בפרויקטים מסוג זה כדי לספק לכם צילומי אוויר מדויקים ואיכותיים לכל צורך.

היתרון של Airworks:

- מטיסים עם ותק הטסה וצילום רב בפרויקטים, הדורשים זמינות גבוהה וביצוע מדויק בשטח

- שימוש בציוד מקצועי ומתקדם, המותאם למשימה באופן מיטבי

- רישוי, ביטוח והוצאת אישורי הטסה לאזורים מוגבלים ורגישים

bottom of page