top of page

צילומי נדל"ן באמצעות רחפן

איכות שאפשר לבנות עליה

DJI_0567-1 AW_edited_edited.jpg

צילום אוויר מקצועי להדמיות גובה ומצגות שיווק

הטכנולוגיה המתקדמת של צילום רחפן מאפשרת לקבל במחיר נוח ובמהירות גבוהה צילומי ווידאו מאתר בניה לצורך הדמיות גובה ומצגות שיווק. להדמיה נכונה יש ערך שיווקי רב עבור הקבלן והיזם, הבונים על הקרקע, וכמו כן, גם ערך לשימוש פנימי, שכן הדמיה מסייעת להבין כיצד יראה הבניין בסוף התהליך ועל מה חשוב לשים דגש. 

גם בנושא הבטיחות יש לצילום אווירי מרחפן יתרונות רבים. מעבר לזמינות ועלות נמוכה, הוא מנטרל את הסיכון לחיי אדם בזמן ביצוע בדיקות הבטיחות ואיתור ליקויים הנדסיים. שימוש בכלי זמין זה יכול לחסוך משאבים רבים כמו זמן וכסף, על-ידי מניעת סגירת האתר בגלל תאונות.

צילומי רחפן משמשים גם עבור תצלומי אוויר לפי גוש-חלקה – תהליך מקדים, המאפשר לבחון את מצב הקרקע באזור מסוים, לאתר גוש-חלקה ולהבין היכן אפשר לבנות בהם וכיצד.


אנו מציעים מעטפת שירותי אוויר מקצועיים עם ציוד קצה מתקדם ומטיסים מיומנים בפרויקטים מסוג זה כדי לספק לכם צילומי אוויר מדויקים ואיכותיים לכל צורך.

היתרון של Airworks:

- מטיסים עם ניסיון וותק הטסה בצילום באתרי בניה מחוץ ובתוך הבניין

- שימוש בציוד צילום מתקדם, המבטיח תוצר איכותי לשימוש הדמיות ופרסום

- רישוי, ביטוח והוצאת אישורי הטסה לאזורים מוגבלים ורגישים

bottom of page