top of page

ערוץ הדרכות וידאו בעברית

המדריך המקיף לאפליקציה חלק א' - מסך ראשי ותפריטים חשובים DJI GO

חלק א': מידע עיקרי, פעולות בסיסיות חיוניות, אזהרות בטיחות ופונקציות עזר נוספות באפליקציה. חובה לכל מטיס חדש!
לרבים אפליקציית הרחפן נראית עמוסה ומסובכת עם המון מושגים והגדרות לא ברורות, במיוחד למטיסים חדשים. על מנת להטיס באופן בטוח ומהנה חשוב להכיר לפחות את הפרמטרים העיקריים ששולטים על אופן ההטסה הבסיסי. הכרה טובה שלהם היא הבסיס לשיפור יכולת הצילום האווירי שלכם וההתמקצעות בהטסת הרחפן. מוזמנים גם לקרוא את המדריך המקיף שלנו לרחפניסט המתחיל בו ריכזנו מידע רב ומועיל על מגוון נושאים.

הערה- רחפנים רבים היום משתמשים באפליקציה החדשה DJI FLY. למרות זאת, העקרונות המובאים בסרטון זה נכונים ותקפים גם ל-DJI FLY ותמצאו דמיון רב ביניהם.
 

רשימת נושאים על פי זמן ריצה:
0:10 - הקדמה
0:53 - סטטוס הרחפן ומוכנות שלו לטיסה
1:41 - מצב מערכות הרחפן ואינדיקציה לאופי הבעיה אם יש
1:53 - הסבר על כיול מצפן Compass (סיבוב עם הרחפן)
2:45 - ביצוע כיול המצפן ואורות האינדיקציה ברחפן
3:28 - הסבר על מצב סוללת הרחפן בטיסה, אזהרה ראשונה ושנייה
5:18 - אזהרה שנייה-סוללה קריטית
6:05 - תפריט מצלמה, נתוני צילום
6:41 - שליטה על חשיפת המצלמה דרך האפליקציה
6:56 - נעילת חשיפה דרך האפליקציה
7:14 - מצבי טיסה מתקדמים
8:00 - טלמטריה: גובה, מרחק מהירות
8:33 - מפת Google, אוריינטציית רחפן ומסלול טיסה
9:43 - המראה ונחיתה אוטומטיים
10:16 - גובה חזרה הביתה, הגבלת גובה וטווח, ביטול מצב מתחיל Beginner Mode, הפעלת מצבי טיסה מתקדמים Multiple Flight Mode

11:16 - תפריט המערכת לזיהוי מכשולים
13:02 - אינדיקציה למכשולים במסך הראשי

bottom of page